Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 95.2%
 • EUR/USD DÀI 88.6%
 • GBP/USD DÀI 98.1%
 • USD/JPY NGẮN 85.1%
 • USD/CHF NGẮN 99.2%
 • GBP/JPY DÀI 97.5%
 • EUR/CHF DÀI 71.4%
 • AUD/USD DÀI 98.5%
 • USD/CAD NGẮN 75.9%
 • NZD/USD DÀI 100%
 • EUR/GBP NGẮN 96.9%
 • CHF/JPY NGẮN 84.8%
 • GBP/CHF DÀI 69.8%
 • EUR/AUD DÀI 50.8%
 • EUR/CAD DÀI 52.9%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • AUD/JPY DÀI 100%
 • CAD/JPY NGẮN 94.3%
 • NZD/JPY NGẮN 50%
 • GBP/AUD DÀI 100%
 • AUD/NZD DÀI 100%
 • EUR/NZD NGẮN 100%
 • GBP/CAD NGẮN 100%
 • GBP/NZD DÀI 96.4%
 • AUD/CHF NGẮN 100%
 • USD/ZAR NGẮN 100%
 • NZD/CAD NGẮN 100%
 • CAD/CHF NGẮN 100%
 • XAU/USD NGẮN 71.8%
 • AUD/SGD DÀI 100%