Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 97.2%
 • EUR/USD DÀI 90.5%
 • GBP/USD DÀI 91.4%
 • USD/JPY DÀI 93%
 • USD/CHF DÀI 100%
 • GBP/JPY DÀI 86.7%
 • EUR/CHF NGẮN 85.7%
 • AUD/USD NGẮN 81.5%
 • NZD/USD DÀI 100%
 • EUR/GBP NGẮN 50%
 • EUR/AUD DÀI 75%
 • AUD/CAD DÀI 100%
 • AUD/JPY DÀI 100%
 • NZD/JPY NGẮN 100%
 • GBP/AUD NGẮN 90%
 • AUD/NZD DÀI 99.3%
 • EUR/NZD DÀI 92.1%
 • AUD/CHF DÀI 66.7%
 • EUR/SEK NGẮN 100%
 • USD/NOK DÀI 100%
 • USD/ZAR DÀI 100%
 • NZD/CAD DÀI 75%
 • CAD/CHF NGẮN 94.7%
 • XAU/USD DÀI 87.5%