Các ứng dụng giao dịch Forex

iPad & iPhone

 • Mở, đóng và chỉnh sửa các lệnh giao dịch một cách thủ công.
 • Tự động thực hiện tín hiệu của hệ thống giao dịch được chọn của bạn mà không theo dõi các thị trường 24 giờ một ngày.
 • Tận dụng các chiến lược đa phương và các phương thức trao đổi từ hơn 8700 hệ thống bao gồm một mạng lưới EAs rộng lớn.
 • Đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ và chiến lược.
 • Kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng thước đo-o- Báo thiếu Tiền Quỹ Control your risk by using the Margin Call-o-meter.
 • Điều chỉnh kích thước giao dịch bạn muốn Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn giao dịch.
 • Đóng các giao dịch từ các nhà cung cấp tín hiệu một cách thủ công.
 • Điều chỉnh các lệnh dừng và giới hạn một cách thủ công.
Available on the iPhone Các yêu cầu: phải tương thích với iPhone, iPod touch, và iPad. Phải có iOS 8.0 hoặc phiên bản sau. Apple, Apple logo, iPhone, iPod touch, và iTunes là những thương hiệu của tập đoàn Apple đăng ký tại Mỹ và các nước khác. iPad là thương hiệu của tập đoàn Apple. App Store là nhãn hiệu kinh doanh của Apple Inc.

Android App + Widget

App

 • Mở, đóng và chỉnh sửa các lệnh giao dịch một cách thủ công.
 • Tự động thực hiện tín hiệu của hệ thống giao dịch được chọn của bạn mà không theo dõi các thị trường 24 giờ một ngày.
 • Tận dụng các chiến lược đa phương và các phương thức trao đổi từ hơn 8700 hệ thống bao gồm một mạng lưới EAs rộng lớn.
 • Đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ và chiến lược.
 • Kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng thước đo-o- Báo thiếu Tiền Quỹ Control your risk by using the Margin Call-o-meter.
 • Điều chỉnh kích thước giao dịch bạn muốn Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn giao dịch.
 • Đóng các giao dịch từ các nhà cung cấp tín hiệu một cách thủ công.
 • Điều chỉnh các lệnh dừng và giới hạn một cách thủ công.

Widget

 • Giám sát vốn cổ phần và lợi nhuận trong tài khoản của bạn ngay trên màn hình.
 • Luôn bật. Tự động chạy theo thứ tự khởi động.
Available on the Google Play Yêu cầu Android 4.4 trở lên. Android là thương hiệu của Tập Đoàn Google. Việc sử dụng thương hiệu này phải được sự chấp nhận của Google
Available on the Amazon Apps Tương thích với: Mọi thiết bị Kindle Fire

Windows Phone Beta

 • Mở, đóng và chỉnh sửa các lệnh giao dịch một cách thủ công.
 • Tự động thực hiện tín hiệu của hệ thống giao dịch được chọn của bạn mà không theo dõi các thị trường 24 giờ một ngày.
 • Tận dụng các chiến lược đa phương và các phương thức trao đổi từ hơn 8700 hệ thống bao gồm một mạng lưới EAs rộng lớn.
 • Đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ và chiến lược.
 • Kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng thước đo-o- Báo thiếu Tiền Quỹ Control your risk by using the Margin Call-o-meter.
 • Điều chỉnh kích thước giao dịch bạn muốn Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn giao dịch.
 • Đóng các giao dịch từ các nhà cung cấp tín hiệu một cách thủ công.
 • Điều chỉnh các lệnh dừng và giới hạn một cách thủ công.
Available on the Windows Phone Store Yêu cầu Hệ thống Vận hành Windows Phone 8.0 hoặc cao hơn.

Blackberry OS10 App

 • Mở, đóng và chỉnh sửa các lệnh giao dịch một cách thủ công.
 • Tự động thực hiện tín hiệu của hệ thống giao dịch được chọn của bạn mà không theo dõi các thị trường 24 giờ một ngày.
 • Tận dụng các chiến lược đa phương và các phương thức trao đổi từ hơn 8700 hệ thống bao gồm một mạng lưới EAs rộng lớn.
 • Đa dạng hóa rủi ro giữa các cặp tiền tệ và chiến lược.
 • Kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng thước đo-o- Báo thiếu Tiền Quỹ Control your risk by using the Margin Call-o-meter.
 • Điều chỉnh kích thước giao dịch bạn muốn Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn giao dịch.
 • Đóng các giao dịch từ các nhà cung cấp tín hiệu một cách thủ công.
 • Điều chỉnh các lệnh dừng và giới hạn một cách thủ công.
Available on the BlackBerry Playbook & Z10 Yêu cầu Hệ thống Vận hành 10 hoặc cao hơn.

Desktop Widget

 • Giám sát vốn cổ phần và lợi nhuận trong tài khoản của bạn ngay trên màn hình.
 • Luôn bật. Tự động chạy theo thứ tự khởi động.
 • Các đồ thị Hiệu suất cho mỗi nhà cung cấp trong danh mục của bạn
Windows / Mac

Cần phải cài Adobe AIR™ để chạy ZuluTrade Widget trên màn hình nền của bạn. Hãy tải về và cài đặt phiên bản mới nhất TẠI ĐÂY trước khi tải Widget.

Yêu cầu: hệ điều hành Windows, Macintosh hoặc Linux cần cài đặt Adobe AIR™. Adobe AIR™ là thương hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn Adobel Systems