F.A.Q.

Jak zacząć inwestować
Ostatnia aktualizacja 26-lis-2014 

Mieszkańcy Unii Europejskiej.: Niektóre aspekty usługi ZuluTrade są inne w przypadku klientów handlujących zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (mieszkańcy Unii Europejskiej lub właściciele kont brokerskich współpracujących z ZuluTrade UE). Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Co to jest ZuluTrade ?

ZuluTrade wypełnił lukę między cennymi informacjami na rynku pieniężnym a realizacją transakcji, poprzez przetwarzanie rekomendacji profesjonalnych i utalentowanych inwestorów z całego świata w błyskawiczne i automatyczne realizowanie transakcji na Twoim rachunku brokerskim (od brokerów, których obsługujemy)

Był taki czas, kiedy handlowanie walutami sprawiało dużo trudności. Ten okres przeminął! Nie musisz już zajmować się badaniem lub obserwowaniem rynku, ponieważ teraz robią to dla Ciebie setki dostawców sygnału z całego świata. Jedyne, co musisz zrobić to wybrać pożądanych Dostawców Sygnału, a ZuluTrade szybko przetworzy ich porady na rzeczywiste transakcje na Twoim rachunku, bezpośrednio z Twoim brokerem.

Sprawdź wyniki efektywności rekomendowane przez naszych ekspertów tutaj

Jak zacząć prowadzić transakcje?

Wystarczy jak nam podasz ZuluTrade nazwę i numer rachunku brokera u którego założyłeś/aś swoje konto. By uzyskać dostęp do porady naszych ekspertów prosimy wysłać swojemu brokerowi zgodę na połączenie konta z ZuluTrade (przez podpisanie umowy, tzw. Letter of Direction). Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę brokerów, których obsługujemy.

Jeśli zamierzasz handlować online po raz pierwszy lub nigdy nie miałeś rachunku do transakcji online otwartego przez brokera, którego obsługujemy, wtedy pierwszym krokiem jest otwarcie nowego rachunku. Kliknij tutaj, aby otworzyć rachunek w ciągu 5 minut.

Posiadam rachunek otwarty u jednego z brokerów, których obsługujecie. Jaki jest następny krok?

Kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora. Kiedy otrzymasz powiadomienie od swojego brokera o dokonaniu zmiany, wyślemy wiadomość na Twój adres email potwierdzającą, że możesz zacząć korzystać z ZuluTrade. Ten proces potrwa maksymalnie 2 dni.

Nie chcę otwierać nowego rachunku i nie chcę podpisywać żadnych formularzy, nawet jeśli nie wiążą się z tym żadne koszty. Preferuję używać mojego aktualnego rachunku otwartego u brokera, z którym handluję, bez dokonywania żadnych zmian. Czy jest taka możliwość?

Nie. Podpisując formularz BP umożliwiasz ZuluTrade otrzymywanie prowizji od brokera, u którego masz rachunek, a co najważniejsze, umożliwiasz ZuluTrade wynagradzanie dostawców sygnału, którzy generują transakcje realizowane na Twoim rachunku. Więc jeśli nie chcesz podpisać formularza BP dla istniejącego rachunku, alternatywnym rozwiązaniem jest otwarcie nowego rachunku u Twojego brokera, poprzez podpisanie tego samego formularza BP dla nowego rachunku.

Żeby połączyć Twój aktualny rachunek brokerski z naszą rewolucyjną platformą transakcyjną

Proszę kliknąć tutaj, aby wypełnić formularz rejestracyjny. Następnie otrzymasz od nas automatyczną wiadomość z danymi logowania, za pomocą których możesz zacząć realizować automatyczne transakcje na naszej platformie. Rachunki są zazwyczaj aktywowane w przeciągu 3-5 dni.

Ile dni trwa otwarcie nowego rachunku u mojego obecnego brokera?

Otwarcie rachunku trwa tylko 1 dzień. Większość brokerów – jeśli masz już u nich rachunek, nie wymaga podwójnej dokumentacji ewidencyjnej i dostarczy Ci nowy numer rachunku. Nie zapomnij powiedzieć swojemu brokerowi, że Twoim brokerem polecającym jest ZuluTrade. Kliknij tutaj, aby otworzyć nowy rachunek brokerski z ustawieniami dla ZuluTrade.

Nie mam rachunku transakcyjnego u żadnego z brokerów, których obsługujecie. Czy stanowi to problem?

Nie. Możesz otworzyć nowy rachunek z ustawieniami dla ZuluTrade klikając teraz tutaj.

Czy mogę otworzyć rachunek z inną walutą bazową niż USD?

Tak. Możesz wybrać walutę spośród USD, JPY, EUR, GBP i AUD.

Co to jest lot?

Lot to standardowa jednostka transakcyjna oznaczająca wielkość kupna lub sprzedaży. Jeśli chcesz kupić 1 lot EUR/USD, handlując przy dźwigni na poziomie 100:1, kupujesz wtedy 100,000 EUR/USD. Ponieważ handlujesz na poziomie 100:1, wartość dźwigni wynosi 1,000 USD/EUR lub 1 lot standardowy. Jeśli handlujesz jednostkami mini lot, wtedy kupujesz 100 EUR/USD, a wartość dźwigni wynosi 10,000 EUR/USD lub 1 mini lot.

Bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem, tak wysoki poziom lewarowania może prowadzić zarówno do dużych strat jak i zysków.

Czy mogę handlować ręcznie? Czy spowoduje to konflikt z transakcjami automatycznymi?

Tak. Transakcje ręczne nie mają wpływu na transakcje automatyczne.

What are your trading hours?

Trading hours vary by product. For Forex, trading opens on Sundays st 9:00 pm and closes on Fridays around 9:00 pm UTC times.

For CFD trading hours, click here.

Kim są dostawcy sygnału? W jaki sposób ich wybrano?

Nie wybieramy dostawców. Każda osoba może zostać dostawcom sygnału ZuluTrade.

Jak jest tworzony ranking dostawców?

Dostawcy rynku Forex pojawiają się na naszej Stronie wyników według algorytmu ZuluRank, w oparciu o ich wyniki handlowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak obliczany jest ZuluRank, kliknij tutaj!

W jaki sposób mogę kontrolować liczbą lotów oraz liczbą transakcji, którymi dostawca sygnału handluje na moim rachunku?

Po zalogowaniu się do rachunku w ZuluTrade, przejdź do strony ustawień rachunku. Wybierz rozwijane menu "maks. liczba otwartych lotów", co umożliwi ustawienie całkowitej liczby lotów, które dostawca może otworzyć za każdym razem, zanim będzie mógł otworzyć następne loty. Również obok każdej nazwy dostawcy, którego wybrałeś, znajduje się rozwijane pole wyboru o nazwie "loty". Odnosi się to do liczby lotów, które mają być handlowane w każdej indywidualnej transakcji. Na przykład: Jeśli chcesz, żeby każdy dostawca handlował 2 lotami w każdej transakcji, ale nie chcesz, żeby w jednym czasie były otwarte 2 transakcje. Wtedy należy ustawić „maks. liczbę otwartych lotów" na 4, a liczbę lotów przy nazwie każdego dostawcy na 2.

W jaki sposób mogę zostać dostawcą sygnału i/lub afiliantem?

Linki do naszego programu Afilianckiego oraz programu dla nadawców sygnałów znajdziesz w prawym dolnym rogu każdej strony, albo na stronie rejestracji.

Czy macie w swojej ofercie rachunki instytucjonalne?

Tak, oferujemy także różne rachunki instytucjonalne w zależności od wolumenu transakcji. Proszę skontaktować się z nami, żeby otrzymać szczegółowe informacje.

Kto zamieszcza transakcje na moim rachunku? Czy eksperci wiedzą o moim rachunku?

Żaden z Dostawców Sygnału, którzy polecają transakcje nigdy nie dowie się o istnieniu Twojego rachunku. ZuluTrade otrzymuje ich rekomendacje i sprawdza Dostawców Sygnału, których użytkownik przypisał w profilu swojego rachunku oraz decyduje czy handlować czy nie handlować automatycznie ich poradą na rachunku rzeczywistym live użytkownika, korzystając z bezpiecznego bezpośredniego połączenia z system transakcyjnym brokera. Opatentowany silnik ZuluTrade umieszcza transakcje automatyczne bez interwencji człowieka. Usługa ZuluTrade jest obsługiwana przez serwer, co oznacza, że nie potrzeba nawet mieć włączonego komputera.

Czy wyniki są hipotetyczne? Wiele stron internetowych zapewnia, że prezentują wszystkie rodzaje wyników…

Każdy sygnał otrzymany przez ZuluTrade jest realizowany przynajmniej na jednym rzeczywistym rachunku brokerskim live lub na rachunku demo. Na wyniki składają się końcowy spread, kursy swap oraz zysk lub strata z pozycji zamkniętych na rachunku. Spread (widełki kursowe) reprezentuje standardowy spread reklamowany przez brokera, z którym dokonujesz transakcji. Ze względu na różnorodne czynniki przedstawione w klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności na dole strony, wyniki mogą różnić się czasami pomiędzy poszczególnymi rachunkami. Wszystkie sygnały i transakcje zrealizowane na rachunku demo są uważane za hipotetyczne.

Posiadam rachunek otwarty u jednego z brokerów, których obsługujecie. Dlaczego ZuluTrade informuje, że nie mogę używać tego rachunku? Podpisanie formularza BP nie działa. Czy muszę otworzyć nowy rachunek? Na czym polega problem?

Dzieje się tak, ponieważ kiedy otworzyłeś rachunek, istniał podmiot pełniący funkcję brokera polecającego (BP, ang. Referring Broker). Twój broker nie może usunąć brokera polecającego z Twojego rachunku i zastąpić go ZuluTrade w charakterze nowego brokera (kwestie prawne). Należy otworzyć nowy rachunek i określić ZuluTrade jako brokera polecającego. Kliknij tutaj, aby otworzyć nowy rachunek z ustawieniami dla ZuluTrade.

Dlaczego muszę wpisać swoją nazwę użytkownika w platformie brokera, z którym handluję? Czy istnieje ryzyko, że ktoś ją ukradnie?

Nie ma takiego ryzyka. Nigdy nie poprosimy Cię o podanie hasła. Nawet jeśli ktoś ukradnie Twoje hasło, nie ma takiej możliwości, aby ktoś inny (włączając ZuluTrade) wypłacił środki z Twojego rachunku. Dzieje się tak, ponieważ Twój broker, który zawsze przelewa środki TYLKO beneficjentowi rachunku jest osobą, która otworzyła rachunek

Co to jest pips?

Pips jest minimalną różnicą przesunięć waluty w górę lub w dół. Aby obliczyć pips dla każdej waluty, należy podzielić 1/ (kurs wymiany pary walutowej), np.: 1/224,92 (GBP/JPY) = 0,00444 GBP. Jeśli handlujesz transakcjami lewarowanymi (opartymi o dźwignię) 100:1, wtedy pomnóż to przez 100. Np. 0,00444 x 1000 = 4,44 GBP. Aby zamienić na USD, wystarczy przeliczyć walutę. Np. GBP/USD = 1,9377 x 4,444 = 8,6 USD / pips.

Innym przykładem jest wyliczenie pipsa dla pary GBP/USD. 1/1,9377 = 0,516 GBP. Dla standardowego rachunku 100:1, pomnóż to przez 10. Np. 0,516 x 10 = 5,16. Aby przeliczyć na USD, pomnóż przez 1,9377. Np. 5,16 x 1,9377 = 9,98 USD / pips.

Bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem, tak wysoki poziom lewarowania może prowadzić zarówno do dużych strat jak i zysków.

Jaka jest minimalna kwota depozytu wymagana przy otwarciu nowego rachunku?

To zależy od brokera, ale zazwyczaj można rozpocząć inwestowanie już od kwoty 300 dolarów.

Zalogowałem się do rachunku. Z iloma dostawcami mam handlować?

Po zalogowaniu się do rachunku, użytkownik zostanie poproszony o ustawienie paska miernika ryzyka i dodanie inwestorów do portfolio. Wolumen transakcji jest automatycznie przydzielany do dodanych inwestorów na podstawie wartości procentowej ryzyka ustawionej na pasku miernika ryzyka. Jeżeli ustawiona wartość procentowa nie jest wystarczająca dla wszystkich inwestorów, do niektórych z nich nie zostaną przydzielone żadne loty. Zawsze można zmienić wartość procentową na pasku miernika ryzyka lub usunąć inwestorów, aby skonfigurować portfolio zgodnie z własnymi preferencjami.

Czy możecie dodać nowych dostawców sygnału?

Wyślij email do support@zulutrade.com, a my wprowadzimy nowych dostawców tak szybko, jak to możliwe.

Otworzyłem nowy rachunek u mojego brokera. Jak mogę dowiedzieć się, czy wszystko jest w porządku?

Otrzymasz od swojego brokera email potwierdzający, że jesteśmy Brokerem Polecającym oraz, że Twój rachunek jest otwarty. Następnie zaloguj się do ZuluTrade i skonfiguruj swoje transakcje.

Co to jest „spread" i dlaczego moje wszystkie transakcje rozpoczynają się z negatywnymi pipsami?

Spread na rynku handlu walutami Forex odnosi się do różnicy między ceną waluty „bid" (sprzedaży) i ceną „ask" (kupna). Każda para walutowa w obrocie otwiera się spreadem. Czyli jeśli spread wynosi 5, wtedy Twoja transakcja otwiera się na poziomie -5 pipsów.

Jaka jest rola dostawców sygnału i afiliantów? W jaki sposób otrzymują prowizję?

Dostawca sygnału umieszcza transakcje na swoim rachunku i wszyscy klienci, którzy wybrali tego dostawcę na stronie ustawień rachunku, otrzymają te transakcje na swoich rachunkach, chyba, że nie mają wystarczającej kwoty depozytu dostępnego do użytkowania lub mają ustawioną maksymalną liczbę lotów na zbyt niskim poziomie. Dostawcy sygnału dostarczają sygnały wszystkim klientom, którzy wybrali ich na stronie ustawień rachunku.
Afilianci wybierają wyznaczony adres URL (stronę internetową) w celu reklamowania ZuluTrade i namawiania klientów do korzystania z naszej rewolucyjnej usługi.
Dostawcy sygnału otrzymują 0,5 pipsa za każdy lot w obrocie TYLKO z ich własnych sygnałów. Tak więc dostawca rejestruje się, wysyła sygnały i czeka biernie, aż klienci użyją ich sygnałów, próbując generować dobre wyniki, aby ich przyciągnąć.
Afiliant otrzymuje 0,4 pipsa za każdy lot w obrocie klientów, którzy zarejestrowali się za pośrednictwem jego strony, za KAŻDY sygnał. Tak więc Afiliant rejestruje się i zaczyna reklamować swoją stronę, aby przyciągnąć klientów do ZuluTrade.